AP-LOGIC
+48 43 823 28 89 Pn-Pt 08:00 - 16:00

Niszczenie towarów

Oferujemy usługę niszczenia towarów, które zostały wycofane z rynku z różnorodnych powodów.

Dokonujemy niszczenia m. in. :

  • produktów przeterminowanych
  • produktów wycofanych z rynku z uwagi na braki produkcyjne lub wadliwość
  • towarów zatrzymanych przez urzędy celne, skarbowe i sądy

Przeprowadzamy profesjonalną, bezpieczną i gwarantującą całkowite zniszczenie utylizację towarów poprzez ich mechaniczne uszkodzenie, rozdrobnienie oraz ostateczne termiczne przekształcenie w instalacjach przystosowanych do termicznego przekształcania odpadów.

Towar po przejściu przez nasz proces technologiczny staje się towarem niezdatnym do użytku i przybiera charakter odpadu. Wszelkie znaki handlowe ulegają bezpowrotnemu zniszczeniu.

Niszczymy towary wycofane z centrów handlowych, marketów, hurtowni, towary wycofane przez producentów. Naszymi klientami są izby celne, instytucje administracji publicznej, producenci, pośrednicy oraz sprzedawcy handlowi.

Na życzenie klienta dokonujemy niszczenia przy udziale przedstawicieli strony zlecającej usługę – tzw kasacje komisyjne.

Każdorazowo proces niszczenia potwierdzamy protokołami zniszczenia, kartami przekazania odpadów. Istnieje możliwość rejestracji.