AP-LOGIC Alternatywne paliwa, logistyka odpadami, utylizacjia odpadów przemysłowych
+48 43 823 28 89 Pn-Pt 08:00 - 16:00

Utylizacja odpadów

PRZEMYSŁOWYCH

Odbieramy i zagospodarowujemy odpady i pozostałości z różnych rodzajów produkcji i gałęzi przemysłowych. Przyjmujemy odpady powstające jako naturalny element cyklu produkcyjnego, lub wytwarzane przy okazji świadczenia usług, w tym odpady niebezpieczne.Utylizujemy odpady z przemysłu:

 • motoryzacyjnego
 • spożywczego
 • poligraficznego
 • kosmetycznego
 • farmaceutycznego
 • włókienniczego, tekstylnego i tapicerskiego
 • skórzano-obuwniczego
 • opakowaniowego
 • drzewnego i meblowego oraz innych

BUDOWLANYCH

Odbieramy i utylizujemy odpady pochodzących z rozbiórek, demontaży, remontów, prac termoizolacyjnych i innych prac budowlanych.
Dysponujemy kontenerami. Wywozimy: gruz, zanieczyszczoną ziemię, pozostałości budowlane z tworzyw sztucznych, styropian, opakowania. Zalecamy segregację gruzu od innych odpadów. Utylizujemy wełnę mineralną!

WEŁNY MINERALNEJ

 • Pochodzącej z demontażuProwadzimy utylizację starej wełny mineralnej demontowanej w trakcie prac termomodernizacyjnych, rozbiórek i innych prac budowlanych. Dokonujemy wstępnej wyceny kosztów utylizacji, zapewniamy duże kontenery budowlane, świadczymy odbiór swoimi środkami transportu, zapewniamy utylizację i wystawienie Kart Przekazania Odpadu.
 • Pochodzącej z upraw hydroponicznych, a więc wełny mineralnej stosowanej w ogrodnictwie i rolnictwieIndywidualnie wyceniamy wstępne koszty utylizacji zużytej wełny mineralnej służącej jako podkład pod uprawę roślin. Proponujemy optymalne rozwiązania finansowe. Odbieramy swoim transportem i utylizujemy wełnę mineralną tak, zdjąć Państwu z głowy problem odpadu i kwestię odpowiedzialności za jego prawidłową utylizację.

Posiadamy odpowiednią wiedzę i możliwości techniczne. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Udokumentowana utylizacja wełny mineralnej niezbędna jest w celu rozliczenia się z inwestorami oraz inspekcjami nadzoru budowlanego , inspektoratami ochrony środowiska

SPOŻYWCZYCH

FARMACEUTYCZNYCH I KOSMETYCZNYCH

Z DEMONTAŻU I RECYKLINGU POJAZDÓW

Zajmujemy się utylizacją odpadów z demontażu samochodów. Przyjmujemy mix tworzyw, pochodzących z napraw i rozbiórek pojazdów. Nie wymagamy segregacji. Wystawiamy KPO. Na życzenie potwierdzamy proces R5 lub R3

PAPY I AZBESTU

PRODUKTÓW PRZETERMINOWANYCH

OSADÓW ŚCIEKOWYCH

SZKŁA

OPAKOWANIOWYCH

Utylizujemy tworzywa sztuczne, opakowania z papieru, palety i paletopojemniki, a w szczególności te opakowania których skałd chemiczny jest niejednorodny i niemożliwy do wtórnego wykorzystania w procesie recyklingu materiałowego.

KOMUNALNYCH

AZBESTU

(eternit) Przyjmujemy pozostałości z demontażu azbestu konstrukcyjnego i izolacyjnego oraz przekazujemy je do dalszego unieszkodliwienia.. Posiadamy odpowiednie zezwolenia na odbiór i transport azbestu na terenie całego kraju.

WYROBÓW GOTOWYCH

W profesjonalny, bezpieczny, dający gwarancję całkowitego unicestwienia sposób przeprowadzamy tzw. kasacje towarów, czyli utylizację towarów gotowych, które nie spełniają norm jakościowych, posiadają braki jakościowe. Proces ten polega na wstępnym zniszczeniu każdego rodzaju produktu w taki sposób, by stracił on wartości użytkowe oraz znaki handlowe. Ostatecznie zniszczone (rozdrobnione) do postaci granulatu) zostają poddane procesowi utylizacji termicznej.

GABARYTÓW

Meble i stare wyposażenie

ODPADÓW BIUROWYCH

Regały, biurka, szafy, sprzęt komputerowy, drukarki, monitory itp. itd.Jeśli posiadacie Państwo odpady, które stanowią „problem” w firmie, bez pomysłu na ich zagospodarowanie pozostajemy otwarci na współpracę. W celu ustalenia kodu odpadu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy