Utylizacja i odbiór odpadów

Każdy podmiot generujący odpady ma obowiązek zadbać o prawidłowe ich unieszkodliwienie.

My przejmujemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam odpady. Jesteśmy finalnym operatorem w zakresie utylizacji odpadów. Przekazując wytworzone odpady do naszego zakładu macie Państwo gwarancję, że zostaną one zagospodarowane zgodnie z aktualnymi przepisami z dziedziny gospodarki odpadami. Dysponujemy odpowiednimi i aktualnymi zezwoleniami na odbiór, transport, zagospodarowanie (w tym również odzysk) odpadów w poszczególnych kodach.

Współpraca z naszą firmą świadczy o poprawnej polityce środowiskowej w Państwa firmie.

Oferta cenowa powstaje po uprzednim rozpoznaniu formy i kodu odpadu oraz ilości i cykliczności ich powstawania. Odbieramy i utylizujemy w oparciu o własne rozwiązania logistyczne.

PROWADZIMY UTYLIZACJĘ ODPADÓW

 • PRZEMYSŁOWYCH Odbieramy i zagospodarowujemy odpady i pozostałości z różnych rodzajów produkcji i gałęzi przemysłowych. Przyjmujemy odpady powstające jako naturalny element cyklu produkcyjnego, lub wytwarzane przy okazji świadczenia usług, w tym odpady niebezpieczne.Utylizujemy odpady z przemysłu:
  • motoryzacyjnego
  • spożywczego
  • poligraficznego
  • kosmetycznego
  • farmaceutycznego
  • włókienniczego, tekstylnego i tapicerskiego
  • skórzano-obuwniczego
  • opakowaniowego
  • drzewnego i meblowego oraz innych
 • BUDOWLANYCH Odbieramy i utylizujemy odpady pochodzących z rozbiórek, demontaży, remontów, prac termoizolacyjnych i innych prac budowlanych.
  Dysponujemy kontenerami. Wywozimy: gruz, zanieczyszczoną ziemię, pozostałości budowlane z tworzyw sztucznych, styropian, opakowania. Zalecamy segregację gruzu od innych odpadaów. Utylizujemy wełnę mineralną !
 • WEŁNY MINERALNEJ
  • Pochodzącej z demontażuProwadzimy utylizację starej wełny mineralnej demontowanej w trakcie prac termomodernizacyjnych, rozbiórek i innych prac budowlanych. Dokonujemy wstępnej wyceny kosztów utylizacji, zapewniamy duże kontenery budowlane, świadczymy odbiór swoimi środkami transportu, zapewniamy utylizację i wystawienie Kart Przekazania Odpadu.
  • Pochodzącej z upraw hydroponicznych, a więc wełny mineralnej stosowanej w ogrodnictwie i rolnictwieIndywidualnie wyceniamy wstępne koszty utylizacji zużytej wełny mineralnej służącej jako podkład pod uprawę roślin. Proponujemy optymalne rozwiązania finansowe. Odbieramy swoim transportem i utylizujemy wełnę mineralną tak, zdjąć Państwu z głowy problem odpadu i kwestię odpowiedzialności za jego prawidłową utylizację.

  Posiadamy odpowiednią wiedzę i możliwości techniczne. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Udokumentowana utylizacja wełny mineralnej niezbędna jest w celu rozliczenia się z inwestorami oraz inspekcjami nadzoru budowlanego , inspektoratami ochrony środowiska

 • SPOŻYWCZYCH
 • FARMACEUTYCZNYCH I KOSMETYCZNYCH
 • Z DEMONTAŻU I RECYKLINGU POJAZDÓW Zajmujemy się utylizacją odpadów z demontażu samochodów. Przyjmujemy mix tworzyw, pochodzących z napraw i rozbiórek pojazdów. Nie wymagamy segregacji. Wystawiamy KPO. Na życzenie potwierdzamy proces R5 lub R3
 • PAPY I AZBESTU
 • PRODUKTÓW PRZETERMINOWANYCH
 • OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • SZKŁA
 • OPAKOWANIOWYCH Utylizujemy tworzywa sztuczne, opakowania z papieru, palety i paletopojemniki, a w szczególności te opakowania których skałd chemiczny jest niejednorodny i niemożliwy do wtórnego wykorzystania w procesie recyklingu materiałowego.
 • KOMUNALNYCH

 • AZBESTU (eternit)Przyjmujemy pozostałości z demontażu azbestu konstrukcyjnego i izolacyjnego oraz przekazujemy je do dalszego unieszkodliwienia.. Posiadamy odpowiednie zezwolenia na odbiór i transport azbestu na terenie całego kraju.
 • WYROBÓW GOTOWYCH W profesjonalny, bezpieczny, dający gwarancję całkowitego unicestwienia sposób przeprowadzamy tzw. kasacje towarów, czyli utylizację towarów gotowych, które nie spełniają norm jakościowych, posiadają braki jakościowe. Proces ten polega na wstępnym zniszczeniu każdego rodzaju produktu w taki sposób, by stracił on wartości użytkowe oraz znaki handlowe. Ostatecznie zniszczone (rozdrobnione) do postaci granulatu) zostają poddane procesowi utylizacji termicznej.
 • GABARYTÓW Meble i stare wyposażenie
 • ODPADÓW BIUROWYCH Regały, biurka, szafy, sprzęt komputerowy, drukarki, monitory itp. itd.Jeśli posiadacie Państwo odpady, które stanowią „problem” w firmie, bez pomysłu na ich zagospodarowanie pozostajemy otwarci na współpracę. W celu ustalenia kodu odpadu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

  ODBIÓR ODPADÓW

  Świadczymy usługi logistyczne w zakresie przewozu odpadów, surowców wtórnych oraz towarów zgodne z przepisami o transporcie krajowym oraz przewozie odpadów. Posiadamy pełen pakiet ubezpieczeniowy, w tym OCP przewoźnika na terenie kraju.

  Dysponujemy pojazdami typu:

  • hakowce
  • plandeki
  • walking floor
  • busy do 1,5 Mg

  Odbioru odpadów dokonujemy w systemie dużych kontenerów KP 30-36 m3
  Koszt transportu podlega osobnej, indywidualnej kalkulacji w zależności od postaci zapakowania, możliwości załadunku, lokalizacji, jak również terminu ich odebrania.

  W celu domówienia szczegółów odbioru odpadów prosimy o kontakt z działem logistyki: