W ramach od lat prowadzonych badań i działań innowacyjnych w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, nasza firma jest współtwórcą i wdrażającym  rozwiązania technologiczne i patentowe kilku metod odzysku odpadów i produkcji wyrobów na bazie odpadów.

Jedne z nich to produkty z rodziny IZOLING. W wyniku licznych badań zapoczątkowanych w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku powstała technologia IZOLING, pozwalająca na recykling niektórych wybranych frakcji odpadów w tym komunalnych.

Rozwiązania technologiczne w zakresie wytwarzania produktów z rodziny IZOLING zostały opatentowane i podlegają prawnej ochronie.

IZOLING BIO – nowoczesne rozwiązanie dla energetyki zawodowej – biomasa na cele energetyczne

Wyjściowym produktem dedykowanym na cele energetyczne określonym jako IZOLING BIO jest mieszanina wyselekcjonowanych frakcji odpadów

Informacje i dane w zakresie przeprowadzonych badań IZOLING BIO zostały zweryfikowane przez niezależną jednostkę badawczą posiadającą biegłość w zakresie tematyki biodegradowalności
i biodegradacji (Instytut Przemysłu Organicznego), co zostało potwierdzone wydaniem przez ww. jednostkę badawczą opinii potwierdzającej możliwość klasyfikowania IZOLING BIO jako biomasy na cele energetyczne.

BIOGLEBAmasa rekultywacyjna

Dzięki innowacyjnej technologii masa ta nie ma swojego odpowiednika w dotychczas znanych materiałach stosowanych między innymi do rekultywacji terenów zdegradowanych.

Inne wyroby – będące w końcowej fazie opracowań –  zostaną upublicznione po zakończeniu procesów patentowych i uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych.