Sekretariat
Karolina Lewandowska
43 823 28 89
sekretariat@aplogic.pl
Dokumenty potwierdzające utylizację – Karty Przekazania Odpadów, faktury

Odbiór i utylizacja odpadów:
506 068 802
aplogic@onet.pl
Wycena usługi odbioru i utylizacji odpadów, wynajem kontenera na odpady

Administracja:
Agata Furmańska
506 068 802
biuro@aplogic.pl

Logistyka i transport:
Yurii Odiehov
508 030 077
transport.apl@onet.pl
T
echniczna realizacja usługi odbioru odpadów, przeprowadzanie procesów kasacji i utylizacji towarów, organizacja transportu i logistyka odpadami przemysłowymi